Loading...

Kvarteret erbjuder handel, service och tjänster i lantlig idyll.

Här tar vi vara på värden som närhet och ökad trivsel. I arbetet har Vellingebostäder samarbetat med kommun och näringsliv. Tillsammans har vi satt upp en gemensam vision och gemensamma mål för att Vellinge centrum där Kvarteret Lilla torg ingår.

Vi vill erbjuda boende, företagare och besökare ett tillgängligt och aktivt och levande centrum, både på dagen och kvällen - året om.
Det är vår förhoppning att du som besökare ska uppleva förändringen från hur det var tidigare. Kvarteret Lilla torg har blivit bättre och hjärtligare!

Hyra torgbod?

Vår vision

Vellingebostäder skapar, tillsammans med hyresgästerna i fastigheten runt Lilla torg, Vellinges lokala centrumkärna med en attraktiv, levande och funktionell miljö.